Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Naše poslanie a vízia

Poslaním našej organizácie je poskytovať sociálne služby, v zmysle zákona o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Víziou našej organizácie je poskytovať také služby, ktoré podporujú čo najvyššiu možnú mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytovať služby bezpečné a odborne správne. Cieľom je napĺňať požiadavky na kvalitu a prospech zo sociálnych služieb. Seniorcentrum Staré Mesto má úprimnú snahu dbať na subjektívnu spokojnosť klientov, ako aj a ich blízkych osôb. Rešpektujeme individualitu, klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Máme ambíciu presadzovať, chrániť a podporovať úctu k prirodzenej dôstojnosti našich klientov, ale aj zamestnancov.

Chceme realizovať myšlienky aktívneho starnutia, ktoré je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu života našich klientov.